Posts

اصول طراحی کاتالوگ صنعتی

اصول طراحی کاتالوگ صنعتی تعیین هدف و نوع مشتری و نوع قالب اصلی کار می باشد. در مورد نوع مشتری های مورد نظر مجموعه و اینکه با چه نوع قشری…

اصول طراحی کاتالوگ تبلیغاتی

نخستین اصول طراحی کاتالوگ تبلیغاتی شناسایی مخاطبان مورد هدف تبلیغ است . طراحی گرافیک تلفیقی از رنگ، نوع، عکس صنعتی، تصویر. تکنیک‌های…

طراحی کاتالوگ

کاتالوگ برای معرفی شرکت بسیار تاثیر گذار است. علاوه بر جدید بودن ایده ها در طراحی باید به نکات بسیار مهمی در طراحی و ایده پردازی توجه کرد. چند…